โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ (ปฐมนิเทศ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี