แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัย แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และนางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม