แสดงความยินดีแก่บัณฑิตและร่วมถ่ายภาพ

แกลลอรี่

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และครูอาจารย์ แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (วันซ้อมใหญ่)