เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ.ประจวบคีรีขันธ์