เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561