หน้าแรก

Slider

เว็บไซต์อธิการบดี มก.คนที่ 13 | เว็บไซต์นายกสภา มก.คนที่ 28 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร1/2

fo61

  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน ร่วมงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ ดร.เรืองแสง ห้าสกุล … [อ่านต่อ]
  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2562 … [อ่านต่อ]
  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดห้องจดหมายเหตุ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัย … [อ่านต่อ]
  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 ปฎิบัติหน้าที่หน่วยพยาบาลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (วันซ้อมใหญ่) … [อ่านต่อ]
  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2562 … [อ่านต่อ]
  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน กล่าวแสดงความยินดี แก่บัณฑิต โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมย่อย) … [อ่านต่อ]
  • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ DLTV … [อ่านต่อ]