ศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แกลลอรี่

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มก.1328 ที่ 6 นำคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์ หอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน