พิธีเปิดห้องจดหมายเหตุ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดห้องจดหมายเหตุ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยพิธีเปิดห้องจดหมายเหตุ เวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร