พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

แกลลอรี่

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้อำนวยการสถาบัน คณรกรรมการสภาสถาบันฯ และผู้บริหารวิทยาลัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม