การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2562

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เมื่อวันที 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร