การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

แกลลอรี

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
กล่าวแสดงความยินดี แก่บัณฑิต โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมย่อย) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี