งานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต

แกลลอรี่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ แสงดาว รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร