ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ ดร.เรืองแสง ห้าสกุล … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2562 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดห้องจดหมายเหตุ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัย … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 ปฎิบัติหน้าที่หน่วยพยาบาลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (วันซ้อมใหญ่) … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2562 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน กล่าวแสดงความยินดี แก่บัณฑิต โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมย่อย) … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ DLTV … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2562 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2562 … [อ่านต่อ]
 • พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2562 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2562 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2562… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 12/2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มก.1328 ที่ 6 นำคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มก.1328 ที่ 6 นำคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มก.1328 ที่ 6 นำคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันที่ 13 กันยายน 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 13 กันยายน 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และครูอาจารย์ แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561… [อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 …[อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561…[อ่านต่อ]
 • รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ อาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 …[อ่านต่อ]