การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการคิดค้นนวัตกรรม

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า (ชั้น3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5