การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2562

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เมื่อวันที 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม : www.ivecr5.ac.th