การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2562

แกลลอรี่


รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เมื่อวันที 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม