การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2562

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน มอบรางวัลการประกวดแข่งขันเว็บไซต์วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย  เมื่อวันที 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม