การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2561

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม